Dział: Bezpieczeństwo

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Zakładowy Regulamin Ruchu — logistyka a bezpieczeństwo pracy

Prawidłowe funkcjonowanie każdego systemu logistycznego związane jest z odpowiednim doborem parametrów infrastruktury, jak też eksploatowanych urządzeń. Przykładem może tu być dobór szerokości roboczych korytarzy międzyregałowych dla wózka widłowego (parametr Ast). 

Czytaj więcej

Formuj ładunki w sposób przemyślany

W wielu ogniwach łańcucha dostaw mamy do czynienia z formowaniem, składowaniem i przemieszczaniem jednostek ładunkowych. Personel zajmujący się obsługą tego łańcucha nie zawsze jednak wie, jak poprawnie uformować jednostkę ładunkową, która byłaby bezpieczna dla otoczenia i towarów ją tworzących. Trzeba sobie już na wstępie uświadomić fakt, że nie jest to wcale zagadnienie błahe i wymaga wykonania szeregu działań projektowo—badawczych, które pozwolą osiągnąć pożądany cel i — co ważne — 
korzystnie wpłyną na stan kasy firmy. 

Czytaj więcej

Pierwsza ocena SQAS w polskiej logistyce

FM Logistic, jako pierwsza firma logistyczna w Polsce, poddała się ocenie SQAS — systemowi jakości, bezpieczeństwa i działalności związanej ze środowiskiem w zakresie magazynowania produktów chemicznych. System prowadzony jest przez niezależnych audytorów w oparciu 
o standardowy kwestionariusz zatwierdzony przez przedsiębiorców z branży chemicznej.

Czytaj więcej

Wybór partnera, czyli kogo i jak szukamy?

Branża ochrony funkcjonuje na najniższych stawkach, dlatego rotacja jest tam naprawdę wysoka, a stąd już prosta droga do incydentów powodowanych brakiem doświadczenia, przypadkowością w rekrutacji, czy wręcz zatrudnianiem osób mających powiązania ze światem przestępczym. Jak zabezpieczyć na etapie wyboru i konstruowania umowy świadczenia usługi ochrony, by magazyn faktycznie był chroniony?

Czytaj więcej

Przepisy w zakresie magazynowania, ze szczególnym uwzględnieniem towarów niebezpiecznych

Polskie przepisy nie są zbyt precyzyjne w zakresie magazynowania. Nie oznacza to, że są one złe. Ich ogólne sformułowanie wymaga tego, by prowadzący działalność magazynową ponosili odpowiedzialność za skutki swoich działań. 

Czytaj więcej

Przygotowanie magazynu do składowania chemii — wstęp

Zajmując się tematyką magazynowania produktów chemicznych od 2003 roku, wiele razy spotykałem się z dość uproszczonym podejściem do zagadnienia. Jednym z przykładów takiego podejścia jest chociażby powszechne używanie zwrotu „magazyn ADR”,jako określenia magazynu, w którym składowane są chemikalia podchodzące pod definicję towarów niebezpiecznych w transporcie. 

Czytaj więcej

Opakowanie z drewna to towar niebezpieczny?

Jeśli po otwarciu kontenera widzimy małe robaczki, nie zawsze musi to oznaczać, że dopadło nas delirium. Te drobne żyjątka mogą być bardzo groźnym wrogiem, który może doprowadzić do katastrofy ekologicznej. Od października 2010 r. służby celne wielu państw, w tym Ukrainy, mogą ukarać polskiego przewoźnika za przewiezienie przez granicę towaru na palecie drewnianej, która nie spełnia wymagań fitosanitarnych w zakresie przygotowania drewna, z którego jest ona wykonana. 
 

Czytaj więcej

Praktyczna ocena stanu bezpieczeństwa w korytarzach magazynów wysokiego składowania

Przedstawiamy listę kontrolną pomocną przy ocenie systemów bezpieczeństwa użytkowanych w magazynach wysokiego składowania. 

Czytaj więcej

Magazyn jako zakład zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej

Magazyn w rozumieniu prawa ochrony środowiska jest uważany za instalację, z której mogą wydostać się czynniki chemiczne, powodując powstanie zagrożenia. 
Przepisy określają ilości chemikaliów, których obecność w magazynie stwarza ryzyko wystąpienia awarii. 

Czytaj więcej

Dodatki idealne również na trudne warunki

Bolzoni-Auramo, Cascade, Durwen, Kaup to nazwy znane użytkownikom wózków widłowych. Nawet gdy w ubiegłym roku sprzedaż widlaków w niektórych grupach tonażowych spadła aż o 60-70%, zapotrzebowanie na produkty tych marek zmniejszało się tylko nieznacznie.

Czytaj więcej

Magazyn niczym z klocków

Koncepcja MC-Vario Denios to magazyn materiałów niebezpiecznych jak z „klocków Lego”. 

Czytaj więcej

Mechaniczne zabezpieczenie mienia

W każdym obiekcie znajdują się rzeczy, które wymagają zachowania poufności lub są na tyle cenne, że należy reglamentować do nich dostęp osób trzecich. Należą tutaj różnego rodzaju umowy handlowe, akta osobowe pracowników, sprawozdania finansowe, faktury VAT, weksle, akty notarialne czy choćby gotówka. Prezentujemy przegląd mechanicznych systemów zabezpieczenia mienia w kontekście wymogów prawa.

Czytaj więcej