Dział: Raport

  

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Regały magazynowe: najważniejsze pojęcia

Intensywny rozwój konkurencji sprawił, że wszyscy producenci i dystrybutorzy poszukują rozwiązań pozwalających na obniżenie kosztów wpływających na cenę oferowanych towarów. Regały magazynowe pozwalają na efektywniejsze wykorzystanie przestrzeni strefy składowania, ale różne ich rodzaje mają zróżnicowany wpływ na koszty magazynowania towarów.

Czytaj więcej

Działanie w dobrej wierze

W każdym magazynie niezbędna jest równoczesna systematyczna i rzetelna kontrola legalności oraz stanu technicznego użytkowanych palet. Stąd też każdy użytkownik powinien czynić to zarówno na etapie nabywania palet ładunkowych, jak i w okresie ich eksploatacji.

Czytaj więcej

Ubezpieczenie magazynu, czyli: ile kosztuje święty spokój

Nie ma jednej uniwersalnej polisy ubezpieczeniowej, która obejmowałaby wszystkie ryzyka wynikające z magazynowania towarów. Trzeba ją precyzyjnie „skroić” z różnych ofert dostępnych na rynku i „okrasić” solidną refleksją nad faktycznym ryzykiem, które wiąże się z działalnością firmy. 

Czytaj więcej

Systemy zarządzania paletami

Wprowadzenie jednolitego standardu obrotu paletami przynosi wymierne oszczędności. 

Czytaj więcej

Nowe rozdanie unijnych pieniędzy

W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro funduszy strukturalnych i funduszy spójności. To o 14,5 mld euro więcej niż w poprzednim rozdaniu. Dodatkowo będą funkcjonować programy Komisji Europejskiej, w których firmy także mogą szukać środków na rozwój. Badania i rozwój oraz innowacyjność – to podstawowe obszary wsparcia w tym siedmioletnim okresie.   

Czytaj więcej

Co fuzja C&W z DTZ zmieni na polskim rynku?

W Polsce sektor powierzchni logistycznych jest w bardzo dobrej kondycji. Wskaźnik pustostanów spadł do poziomu 5,4%, w pierwszym kwartale 2015 r. padł rekord zawartych transakcji na kwotę 149 mln euro, a inwestorzy rozpoczęli wiele projektów spekulacyjnych. Na tym tle fuzja dwóch dużych graczy na globalnym rynku dopełnia pozytywnego obrazu sytuacji.   

Czytaj więcej

Technologie budowy hal stalowych

Hala hali... nierówna. Czasy, gdy obiekty magazynowe budowano ze wszystkiego, co było pod ręką i stawiano je byle jak, dawno minęły. Dziś magazyn musi być nie tylko pojemny i ergonomiczny, ale także bezpieczny w eksploatacji i solidny. A jeżeli dodamy do tego, że powinien zapewniać niskie koszty budowy i bieżącej obsługi, przekonamy się..., że wymagania stawiane nowoczesnym halom magazynowym są coraz wyższe.

Czytaj więcej

Do sadu z widłami

Na rynku wózków czołowych i paletowych, a także przeznaczonego do nich osprzętu dominują maszyny uniwersalne, które można stosować w większości typowych sytuacji. Takie też przeważają w zamówieniach sadowników. Nie oznacza to jednak, że branża ta nie ma swoich widlastych „faworytów”.

Czytaj więcej

Olbrzymi potencjał, chociaż przeszkód nie brakuje

Powierzchnie magazynowe to jeden z najbardziej obiecujących i rozwojowych segmentów rynku nieruchomości. 
 

Czytaj więcej

Automotive to wyzwanie

Czym wyróżnia się magazyn dla branży automotive? Jakie elementy wpływają na jego obsługę? Postanowiliśmy to sprawdzić.

Czytaj więcej

Jakie normy musi spełniać odzież magazynowa?

Zgodnie z prawem pracy to pracodawca ma obowiązek wyposażyć pracownika w niezbędną odzież ochronną. Jej rodzaj zależy w dużej mierze od charakteru czynności, jakie wykonuje pracownik, od tego, czy ma styczność z jakimiś substancjami szkodliwymi.

Czytaj więcej

Logistyka materiałów wsparcia sprzedaży

Logistyka materiałów wsparcia sprzedaży (POS) to stosunkowo niewielka i specyficzna branża, w której usługi świadczone są przez wysoko wyspecjalizowane firmy logistyczne. Od operatorów logistycznych wymaga ona posiadania dużej sieci magazynowo-dystrybucyjnej i profesjonalnej organizacji pracy.

Czytaj więcej